kategória : Léleképítő írások

József, az ács, az Istennel beszél

Magasságos,
Te tudod: nehéz ez az apaság,
Amit az én szegény vállamra tettél.
Apja volnék, – és mégsem az vagyok.
Ez a gyermek… ha szemébe tekintek,
Benne ragyognak nap, hold, csillagok…

Olvasd tovább


Elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben…

Kis darab szenet tartok a kezemben. Fénytelen, piszkos és jelentéktelen. És most… figyeljetek ide ti mind, a tudomány hitetlenjei, akik azt mondjátok, hogy a feltámadás nem lehetséges! Nézzetek erre a széndarabra az egyik kezemben, és erre a ragyogó gyémántra a másikban. Magatok mondjátok – és jól tudjátok -, hogy ugyanabból az anyagból van mind a […]

Olvasd tovább

Ha megsűrűsödik bennünk az élet…

“Ezt a hetet kihúztuk valahogy, de a jövő héten jönnek a számlák. Villany, gáz, telefon és víz stb.”- mondjuk feleségemmel szinte havonta, amióta nyugdíjas vagyok. De, úgy hiszem mindannyiunknak ismerős a fent leírt állapot. Dugjuk tehát strucc módjára a homokba a fejünket? Nem! Nem erre tanít bennünket a Szentírás, hanem hogy a nehézségekben Istenre nézzünk! […]

Olvasd tovább


Molnár Róbert megtérése

…Hajnali fél kettő lehetett, amikor lementem a Bibliához és kikerestem a Mózes 16,9-et. Őszintén szólva, azt sem tudtam, hogy Mózesnek öt könyve van, de Isten mindennél bölcsebb volt. Amikor megtaláltam az Ige-szakaszt, beleborzadtam. Ezt olvastam: “Térj meg a te asszonyodhoz és alázd meg magad az ő karjai között”.

Olvasd tovább

Damjanich János imája

Ima kivégeztetésem előtt, 1849. október 5-ről 6-ra virradóra.
Mindenség ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan állhassam ki. Hallgasd meg, ó, Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet!…

Olvasd tovább


A Teremtő Isten létezéséről

Egy multimilliomos vállalkozó sajtótájékoztatót tartott, ahol az interjú végén a kíváncsi újságírók feltettek egy kérdést: – Miért hiszi, hogy van Isten? – Nézzék, nekem számtalan üzemem van. Az egyikben autókat, a másikban húsdarálót, és sok egyebet gyártunk. Egy autó 140-150 ezer alkatrészből áll, de előbb 24 mérnököm tervezget, majd anyagpróbákat végzünk, és csak azután jöhet […]

Olvasd tovább

Megható előadás

Volt egyszer egy Shakespeare-színész, aki nagy hírnévre tett szert egyszemélyes előadásaival, melyek során klasszikus művekből olvasott, illetve mondott el részleteket. Előadását mindig a huszonharmadik zsoltár drámai elszavalásával zárta. Kivétel nélkül minden este, amikor a színész elkezdte szavalását – Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm – a tömeg feszülten figyelt. A zsoltár végén pedig viharos […]

Olvasd tovább

Bújj a rög alá!

Tanít a búza. Arra tanít, hogy ha a búzaszem ott marad a föld felszínén, és nagy akar lenni, és ki akar bontakozni, és várja a nagy alkalmat, hogy felfelé emelkedjék, akkor legfeljebb ide-oda sodorja a szél, vagy egyszer egy madár bekapja, és nem lesz többé belőle semmi. Először lefelé kell menni, azután lehet fölfele! Ha […]

Olvasd tovább

Egy bogár élete…

Dél-Amerika, hatalmas vastag törzsű fa, mászik rajta egy “csinos” bogár. Olyan, mint a szentjánosbogár…  Megy fölfelé a fán. Rablóhangyák megtámadják, fel akarják fordítani, mert a hátán lévő vastag kitin páncélt nem tudják átharapni. A bogár megáll, nem harcol, nem csapkod, nem védekezik, csak áll.

Olvasd tovább

Gondolatok

Én csak egyedül Isten Igéjét hírdettem, arról írtam tanítottam. Mást nem tettem, de az Ige cselekedte, hogy míg én aludtam, vagy Philipp Melancton és Amsdorf barátommal a jó wittenbergi sört ittam, a pápaság annyira meggyengült, hogy azt nem tudta volna előidézni soha egyetlen császárság vagy fejedelemség sem. Én nem tettem semmit, az Ige volt az, amely hatott és cselekedett.

Olvasd tovább

Csak Anya?

– Úgy értem – magyarázta a hivatalnok – van munkája, vagy csak egy…?
– Persze, hogy van munkám – csattant fel a nő –, Anya vagyok.
– Az anyaság nem számít foglalkozásnak, a háztartásbeli a megfelelő szó! – hangsúlyozta az adminisztrátor.

Olvasd tovább